Navigace

Obsah

Podklady pro 7. zasedání zastupitelstva obce

Program  zasedání

Bod č. 1: Zahájení

Bod č. 2: Kontrola usnesení z minulého jednání

Bod č. 3: Rozpočtové změny

Bod č. 4: Zpráva FV

 • bez podkladů

Bod č. 5: Výsledek veřejnosrpávní kontroly

Bod č. 6: Inventarizace majetku obce za rok 2017

 • Plán inventur a inventarizační komise

Bod č. 7: Majetkoprávní záležitosti, smlouvy, věcná břemena a záměry

 • Nájemní smlouva - dodatekke smlouvě CES 1092/2012
 • Odhad ceny - 445/7 k.ú. Bratříkov (Hybnerák)
 • Pronájem pozemku - 2375 k.ú. Alšovice
 • Smlouva o zřízení služebnosti - 1653/2 k.ú. Bratříkov
 • Prodej pozemků p.p.č. 768/8 a 768/16 k.ú. Alšovice
 • Záměr odkupu p.p.č. 2213/22 k.ú. Alšovice
 • Záměr směny p.p.č. 697, 2128, 695/1 k.ú. Alšovice
 • Darovací smlouva digitální radiostanice
 • Zastávka Jistbesko
 • Zastávka na Krásné
 • Dohoda o transakci- Česká spořitelna a.s. - kurz EUR
 • Dopravní značení na spojnici Huť - Pěnčín

Bod č. 8: Ostatní

 • bez podkladů

Bod č. 10: Diskuze

Bod č. 11: Závěr