Navigace

Obsah

Podklady pro 9. zasedání zastupitelstva obce

Program  zasedání

Program

Bod č. 1: Zahájení

Bod č. 2: Kontrola usnesení z minulého jednání

Bod č. 3: Rozpočtové změny

Bod č. 4: Rozpočet Obce Pěnčín na rok 2018

Bod č. 5: Výběr dodavatele na dodávku el. energie a plynu

 • bez podkladů

Bod č. 6: Obecně závažná vyhláška o poplatku za komunální odpad

 • bez podkladů

Bod č. 7: Majetkoprávní zálěžitosti, smlouvy, věcná břemena a záměry

 • Smlouva o smlouvě budoucí k NN 799/2 k.ú. Jistebsko
 • Záměr směny pozemků ppč. 2284 a 2386/1 k.ú. Bratříkov
 • Odkoupení části ppč. 628/4 + věcné břemeno
 • Žádost o prodej pozemku ppč. 258/1 k.ú. Huť
 • Převod hasičského vozidla Sachsenrink S 4000 - 1 z roku 1966 a stříkačky DS 20 z roku 1928
 • Smlouva o právu provést stavbu
 • Smlouva o smlouvě budoucí - přeložka NN u sportovního areálu
 • Nabídka pozemků Bratříkov
 • Smlouva o právu provést stavbu - chodník Jistebsko - Bratříkov

Bod č. 8: Dotace na rok 2018

 • bez podkladů

Bod č. 9: Jmenování člena školské rady ZŠ Pěnčín

 • bez podkladů

Bod č. 10: Ostatní

 • bez podkladů

Bod č. 11: Diskuze

Bod č. 12: Závěr