Navigace

Obsah

Podklady pro 3. zasedání zastupitelstva obce

Program  zasedání

Bod č. 1: Zahájení

Bod č. 2: Kontrola usnesení z minulého jednání

Bod č. 3: Výsledky hospodaření MŠ a ZŠ

Bod č. 4: Výběr dodavatele na akci Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť, obec Pěnčín

Bod č. 5: Majetkoprávní záležitosti, smlouvy, věcná břemena a záměry

Bod č. 6: Ostatní

Bod č. 7: Diskuze

Bod č. 8: Závěr