Navigace

Obsah

Podklady pro 7. zasedání zastupitelstva obce

Program  zasedání

Bod č. 1: Zahájení

Bod č. 2: Kontrola usnesení z minulého jednání

Bod č. 3: Rozpočtová změna

Bod č. 4: Majetkové záležitosti, smlouvy, věcná břemena a záměry

Bod č. 5: Investiční akce

Bod č. 6: GDPR

Bod č. 7: Organizační řád

Bod č. 8: Komunální volby 2018

Bod č. 9: Ostatní

Bod č. 10: Diskuze

Bod č. 11: Závěr