Komunitní plánování

Komunitní plánování

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Stránka

  • 1

Informační rozcestník pro seniory a zdravotně postižené

Informační rozcestník pro seniory a zdravotně postižené

24. 4. 2012 Zobrazit více

Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska

Komunitní plán sociálních služeb ...

8. 2. 2012 Zobrazit více

Řešíte otázku jak zajistit péči ... ?

Řešíte otázku jak zajistit péči o svého blízkého v seniorském věku nebo o osobu se zdravotním postižením a přitom chodit do zaměstnání?

Řešení se nabízí ve zřízení tzv. „DOMOVINKY“. Ale co si vlastně představit pod pojmem „Domovinka“?

Jedná se o jakousi „školku“ pro seniory či zdravotně postižené. Do tohoto typu denního stacionáře můžete na určitou dobu umístit svého blízkého, který z důvodu stáří či zdravotního postižení není již soběstačný a vyžaduje zvýšenou péči druhé osoby.  V době, po kterou je osoba, o kterou pečujete, umístěna v tomto denním zařízení, můžete v klidu vykonávat své zaměstnání, případně si vyřídit nutné osobní záležitosti nebo pouze získat čas natolik potřebný pro odpočinek. Je totiž známo, že dlouhodobá péče o osobu blízkou v seniorském věku či osobu se zdravotním postižením vede postupem času k naprostému nejen fyzickému, ale především psychickému vyčerpání pečující osoby.

Po dobu pobytu v „Domovince“ je Váš blízký v péči profesionálních pečovatelek, které zajistí nejen případné podání léků či stravy, ale především zajistí aktivní využití času. Pobyt v „Domovince“ lze využít individuálně dle aktuální potřeby klienta. Jedná se o placenou sociální službu dle § 45/d), e), f) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domníváte se, že výše popsaná situace se Vás již nyní osobně dotýká nebo pro Vás bude aktuální v budoucnosti?
V tom případě Vás žádáme o spolupráci a vyplnění dotazníku, který je k dispozici na obecním úřadu ve Vaší obci. Otázky v tomto dotazníku směřují ke zjištění potřebnosti a případné využitelnosti „Domovinky“ na Železnobrodsku. Po vyplnění zanechte dotazník u pracovníků na obecním úřadě ve Vaší obci nebo ho můžete odevzdat přímo na odboru sociálních věcí na MěÚ v Železném Brodě a to nejpozději do 30. 6. 2011.

Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci při budoucím plánování sociálních služeb pro Železnobrodsko.

 

Maříková Jana                                                                                        Sasková Eva
koordinátorka komunitního plánování                vedoucí odboru sociálních věcí
                                                                                MěÚ Železný Brod

 

Dotazník ke zjištění potřebnosti sociálních služeb na Železnobrodsku
k nahlédnutí ... (PDF)
Dotazník ke zjištění potřebnosti sociálních služeb na Železnobrodsku
k nahlédnutíí ... (formát MS Word)


12. 5. 2011 Zobrazit méně

Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Železný Brod

Komunitní plán sociálních služeb ...

17. 3. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK